buGAM

Virtual Business Strategic Games in Online Higher Education


O PROJEKCIE

W projekcie zostanie opracowana wirtualna biznesowa gra strategiczna, która została pierwotnie stworzona przez UEP i z powodzeniem wykorzystywana podczas wykładów. Nasze pierwsze doświadczenia z wykorzystaniem gry w edukacji online pokazują jej wysoką skuteczność w odpowiadaniu na wyzwania związane z COVID-19, ale także pokazują, jakie ulepszenia należy wprowadzić, aby uczynić ją bardziej samodzielną dla studentów poprzez połączenie jej z edukacją filmową.

Głównym celem jest dostarczenie zaawansowanych narzędzi do symulacji biznesowej poprzez połączenie gry z edukacją filmową – wirtualną biznesową grą strategiczną wspierającą edukację online na uczelniach w czasie pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe

Opracowanie architektury gier strategicznych przy jednoczesnym dostosowaniu narzędzia do wymogów procesu nauczania online wraz z zapewnieniem jakości i oceną skuteczności.

Opracowanie silnika wirtualnej gry strategicznej (nowe funkcjonalności dla wykładowców i studentów).

Tworzenie, testowanie i wdrożenie nowego scenariusza gry.

Tworzenie filmów przedstawiających logikę gry oraz panel użytkownika.

Opracowanie filmów edukacyjnych wspierających edukację biznesową jako integralną część silnika gry.

Beneficjenci projektu buGAM

Nauczyciele akademiccy z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania – potrzebują narzędzi dydaktycznych odpowiednich podczas pandemii COVID-19

Studenci kierunków biznesowych – potrzebują innowacyjnych narzędzi do nauki zdalnej

Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań