Kategoria Uncategorized

REZULTATY

Głównym rezultatem projektu buGAM są oparte na grach narzędzia szkoleniowe wraz z filmami edukacyjnymi wspierające rozwój umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich studentów kierunków biznesowych. Efektami zastosowania tych narzędzi będą: Wyższe kompetencje przedstawicieli grupy docelowej (studentów biznesu) takie jak myślenie systemowe w…

PARTNERZY

Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni…