PARTNERZY

Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu

https://ue.poznan.pl/en/

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 50 specjalności. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom UEP rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.


Danube University Krems (Austria)

https://www.donau-uni.ac.at/en.html

Danube University Krems jest jedną z pionierskich instytucji w Europie w dziedzinie zaawansowanej edukacji uniwersyteckiej oraz wyspecjalizowaną instytucją w sektorze uczenia się przez całe życie. W nauczaniu i badaniach uniwersytet koncentruje się na wyzwaniach społecznych, organizacyjnych i technicznych obecnych czasów i stale opracowuje innowacyjne kursy. Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego, koncentruje się w szczególności na połączeniach interdyscyplinarnych i sektorach zorientowanych na przyszłość: oferuje kursy łączące medycynę i zarządzanie, edukację i nowe media lub prawo i nauki społeczne. Najwyższe standardy jakości, naukowe, praktyczne podejście oraz stosowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się są częścią wszystkich kursów. Danube University Krems nosi znak jakości AQ Austria zgodnie z austriacką federalną ustawą o zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet w Krems poświęcony jest przede wszystkim badaniom translacyjnym w specjalnych obszarach, takich jak zdrowie i medycyna, badania edukacyjne i uczenie się przez całe życie, integracja europejska, migracja i ekonomia, a także sztuka, kultura i architektura. Wnioski naukowe stanowią podstawę nauczania zorientowanego na praktykę na Uniwersytecie Kształcenia Ustawicznego. Ponadto prowadzone tu badania pozwalają na intensywną współpracę z firmami i innymi instytucjami publicznymi. Trzy wydziały uniwersytetu prowadzą badania, które wykraczają poza granice ich specjalizacji.

W szczególności Departament Zarządzania Wiedzą i Komunikacją (WUK) jest Uniwersyteckim Centrum Kompetencyjnym w zakresie badań, praktyki i dalszego kształcenia. W badaniach i nauczaniu WUK ma mocne podstawy w dziedzinie nauki o systemie, komunikacji / wizualizacji, ogólnego zarządzania, innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji, a także dydaktyki na rzecz trwałej transformacji. Wydział oferuje obecnie 20 programów magisterskich (MBA i MSc), kładąc silny nacisk na interdyscyplinarne perspektywy jako interakcję / wzajemne uczenie się praktyki i nauki. Transdyscyplinarna orientacja w ramach programów szkoleniowych (tj. stosowana w rzeczywistych przypadkach) jest szczególnie wspierana przez trzy transdyscyplinarne laboratoria

1. GovLab Austria we współpracy z rządem Austrii;

2. Zrównoważone środowiska cyfrowe;

3. Zrównoważone zasoby mineralne.

Silny nacisk dotyczy umiejętności budowania zdolności, szczególnie w zakresie myślenia systemowego, modelowania systemów i gier strategicznych. Danube University Krems, a zwłaszcza Departament Zarządzania Wiedzą i Komunikacją, mają bogate doświadczenie w dziedzinie transdyscyplinarności w oparciu o 41 projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działania w dziedzinie transdyscyplinarności dają niezbędne doświadczenie do opracowania wystarczających mechanizmów współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim. Ponadto, to tło zapewnia możliwości projektowania i wdrażania mechanizmów procesu wzajemnego uczenia się. W konsekwencji pozwala to na wzajemne powiązanie osiągnięć w dziedzinie nauki, edukacji akademickiej i praktyki.


University of Macerata (Italy)

https://www.unimc.it/en

Uniwersytet Macerata został założony w 1290 roku i jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. To wspaniałe dziedzictwo jest inspiracją do patrzenia w przyszłość, a UniMC jest mocno zaangażowany w innowacje zarówno w nauczaniu, jak i badaniach – koncentracja na naukach humanistycznych i społecznych jest główną siłą UniMC, a „innowacje poprzez nauki humanistyczne” to jego motto. UniMC oferuje szerokie portfolio programów studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, od języków po historię i filozofię, od edukacji po turystykę i dziedzictwo kulturowe, od ekonomii po biznes, od prawa po nauki polityczne i komunikację.

Misją Uczelni jest:

  • czerpanie z ponad siedmiuset letniej historii dla dostarczenia najwyższych wartości wszystkim studentom, badaczom, profesorom i pracownikom techniczno-administracyjnym;
  • planowanie swoich wyborów z zaangażowaniem i mądrością;
  • doskonalenie i promowanie wyników badań;
  • rozszerzenie międzynarodowej sieci wspierającej rozwój lokalny.

Oprócz dydaktyki uczelnia obejmuje: inkubator start-upów, pięć spin-offów, Humanistyczne Laboratorium Kreatywności i Innowacji LUCI, Laboratorium Cyfrowego Humanizmu LUD, europejskie i krajowe projekty badawcze, misje archeologiczne na całym świecie, liczne badania centra, współpraca z firmami, pośrednictwo pracy, zaawansowane kursy szkoleniowe.


EFMD (Belgium)

https://www.efmdglobal.org/

EFMD jest największym europejskim stowarzyszeniem z siedzibą w Europie w dziedzinie zapewniania jakości i rozwoju zarządzania, z 937 członkami ze środowisk akademickich i biznesowych z 91 krajów na całym świecie. EFMD jest uznawany na całym świecie jako jednostka akredytująca certyfikująca edukację w zakresie zarządzania jakością poprzez swoje etykiety akredytacyjne dla instytucji (EQUIS), programów (EPAS), kursów online (EOCCS) korporacyjnych programów uczenia się (CLIP), programów rozwoju mechanizmów zapewniania jakości (EDAF) i oceny skutków (BSIS). EFMD publikuje „Przewodnik przedsiębiorcy dotyczący budowania udanego biznesu” zawierający porady od setek właścicieli firm w 14 krajach. Członkowie korporacyjni i akademiccy EFMD uczestniczą w 7 grupach zainteresowań dotyczących umiejętności i uczenia się w miejscu pracy, a wyniki są często publikowane i promowane na całym świecie. Poprzez członkostwo EFMD ma dostęp do dużej grupy ekspertów w dziedzinie cyfrowych umiejętności i przedsiębiorczości. Wielu z nich jest często prelegentami na ponad 15 dorocznych konferencjach międzynarodowych organizowanych przez EFMD w UE i na całym świecie, docierając do ponad 30 000 pracowników akademickich i pozaakademickich.


CONFORM (Italy)

https://conform.it/en/

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. ma siedzibę w Avellino, w regionie Neapolu we Włoszech i został założony w 1995 roku. Jako organizacja szkoleniowa dla kadry kierowniczej ma ogromne doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wykorzystują nowe technologie cyfrowe i mogą zwiększyć cyfrową gotowość kadry nauczycielskiej. Zatrudnia 18 pełnoetatowych pracowników i współpracuje z konsultantami na terenie całego kraju.

CONFORM jest wpisany na listę firm filmowych MIBACT – Film Board, dla filmów niekinematograficznych i produkcji audiowizualnej. Wyprodukował filmy krótkometrażowe, produkcje wideo i filmy edukacyjne, oparte na modelu metodycznym „Edukacja filmowa”, umożliwiając uczestnikom zaangażowanym w fazę projektowania, tworzenia scenariuszy i interpretacji ról ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Główne obszary specjalizacji CONFORM to rozwój platform społecznościowych i e-learningowych, w celu promowania informacji 2.0 / 3.0, debaty, dialogu i interakcji z innymi mediami społecznościowymi, nieformalne uczenie się z dostępem poprzez referencje do zorganizowanych pakietów multimedialnych opracowanych za pomocą technik myślenia wizualnego oraz wykorzystanie animacji 2D/3D, interaktywnych gier biznesowych, samouczków wideo itp.

Oprócz prowadzenia szkoleń menedżerskich, CONFORM rozwija również środowiska uczenia się, korzystając z metodyki Movie Education i Game-Based Learning. CONFORM nieustannie inwestuje w szkolenia swoich pracowników, aby być na bieżąco z innowacjami technologicznymi i metodycznymi. CONFORM opracowuje również własne nowoczesne materiały edukacyjne i środowiska pracy dla osób w każdym wieku i ze wszystkich dziedzin życia.

Od 1995 roku CONFORM promuje, projektuje, zarządza i raportuje złożone projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Erasmus+, Inicjatyw Wspólnotowych Zatrudnienia i Równości, włoskiego Ministerstwa Edukacji, włoskich uniwersytetów i innych. CONFORM ma ponad 200 partnerów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Jest od kilku lat partnerem UEP w wielu projektach Erasmus+ (INKAMs, SMILE, Digital Humanist, DaTaGEM) oraz nawiązał współpracę z EFMD w projekcie DaTaGEM, który kończy się w 2021 roku.


ATOMSCRIPT Sp. z o.o. (Poland)

https://atomscript.com/

Atomscript to software house założony w 2015 roku przez trzy osoby, z których dwie były pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Firma specjalizuje się w aplikacjach webowych i zarządzaniu danymi. Główne obszary specjalizacji Atomscript to:

  • Systemy wewnętrzne zwiększające produktywność i przejrzystość w zarządzaniu danymi, będące krokiem naprzód w stosunku do zautomatyzowanych procesów.
  • Zwiększenie dostępności usług informatycznych i ułatwienie ich świadczenia. Szansa na nowe, innowacyjne modele biznesowe.
  • Dedykowane narzędzia do procesów biznesowych. Rozwiązania stworzone w celu usprawnienia przepływów pracy i zmniejszenia liczby błędów ludzkich.
  • Doradztwo na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania – od wyboru najlepszej technologii do oceny istniejących rozwiązań.

Ważnym filarem działalności Atomscript jest wsparcie polskich uczelni w zakresie gromadzenia, analizy i prezentacji danych.

Jeśli chodzi o tworzenie gier, założyciele firmy byli trzonem zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie platformy do gier w ramach projektu Strategic Management Games – innowacyjnej metody nauczania edukacji biznesowej (2011-1-PL1-LEO05-19884). Zaprojektowali oni i opracowali architekturę całego systemu, a także algorytmy stanowiące fundament mechaniki gry. Nadzorowali projektowanie graficznych interfejsów użytkownika. Aktywnie wspierali zespół programistów w zakresie spójności oprogramowania z wymaganiami funkcjonalnymi i algorytmami mechaniki gry.

Kadra firmy składa się z 7 osób, które na stałe pracują nad realizowanymi projektami w obszarach: wytwarzania oprogramowania, testowania, zapewnienia jakości i zarządzania.


pl_PLPolish